Hírek

Elérhetőségek

Közlemény 2019. október 13-i önkormányzati választások ajánlásszámaival kapcsolatban

KÖZLEMÉNY

 

Nagymizdó Községben a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán az egyéni listás jelölt és polgármester jelölt ajánlásához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 

egyéni listás jelölt 1 ajánlás

polgármester jelölt 3 ajánlás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § szerint:

(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint:

(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

  

A választást megelőző 67. napon a választópolgárok száma a központi névjegyzéken Nagymizdó községben 96 fő.

 

Ennek megfelelően:

- egyéni listás jelölt: 96 fő 1 %-a=0,96 felfelé kerekítve: 1 ajánlás

- polgármester jelölt: 96 fő 3 %-a=2,88 felfelé kerekítve: 3 ajánlás

 

Az ajánlóíveket az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át a választási iroda az igénylő részére az általa igényelt mennyiségben.

 

 

Nagymizdó, 2019. augusztus 08.

 

 

dr. Horváth Mihály Ferenc

jegyző

HVI vezető